Ürünler > Cam Mozaik > Art Glass > 48x48
Ürün Bilgileri
Ürün Grubu
:
48x48
Ürün Modeli
:
Oro
Ürün Kodu
:
1
Ebat
:
48x48
Kutu/Adet
:
11
Kutu/m²
:
1
Kutu/Kg
:
17
Palet/m²
:
-
Ürün Açıklaması CAM MOZA?K YAPI?TIRMA VE TEM?ZL?K TAL?MATI - Yap??t?r?lacak yüzey düz olmal? ve yap??t?r?lacak alan Üretici Talimat?na uygun olarak haz?rlanm?? yap??t?r?c? ile tamamen kaplanmal?d?r. - Mozaik levhalar yava?ça ve düzgünce yerle?tirilip 2-3 mm derz aral??? b?rak?lmal?d?r. Yerle?tirme esnas?nda yap??t?r?c?l? alan?n baloncuk ve deliklerden ar?nd?r?lmas? temin edilmelidir. - Çekiç veya benzeri aletlerle sert vuru?lar yap?lmamal?d?r. - Temizlik, cam temizleme ürünleri ile yumu?ak bezlerle yap?lmal? ve toz temizlik ürünleri kullan?lmamal?d?r. - Cam?n do?as?nda olan renk farklar? dö?enmeden önce tespit edilerek s?n?fland?rma yap?lmal?d?r. Baz? ürünlerin bilinçli olarak rastgele dizaynlar? olup, desenin yönüne dikkat edilmelidir. Bu hususlara dikkat edildi?i takdirde uzun y?llar boyunca zevkle kullan?m?n?zda olacak, renk armonisi zevkinize zevk katacakt?r. ÖNEML?*: Dö?eme ve derzleme esnas?nda hasar verilmemesine dikkat edilmelidir. Karolar dö?endikten sonra hiçbir sorumluluk kabul edilmez.