PALMWINGS OTEL ( Kusadasi ) Empoli ürünleri, sirli porselen, cam mozaik uygulanm?? mekanlar

                 

Taylan restaurant - Manisa

             

Bella Blue Mix Vitrose Mosaic yeniden stoklar?m?zda...

    

UNICERA 2013 Üretici ?irketimiz GRAN?SER stand?nda

            

Yurtd??? Bayi Gezisi

Amsterdam - Brüksel - Brugge ve Köln' ü kapsayan yutd??? bayi gezimizi 15-18 Kas?m 2012 tarihihlerinde gerçekle?tirdik.

 

                              

ceramica EMPOLI ürünlerinin sat???na ba?lad?k

 

CERAMICA EMPOLI ?LE AKDEN?Z RÜYASI...

Akdeniz'in geleneksel tasar?mlar?, modern üretim teknikleri ile

CERAMICA EMPOLI'de yeniden hayat buluyor.

?talya'da geçti?imiz yüzy?l do?an ve Akdeniz mimari tarz?n?n en belirgin

örneklerinden olan bu retro tasar?mlar, geleneksel, hayat dolu ?talyan tarz?n?, modern

üretim teknikleri ile günümüz mekanlar?na ta??yor.

 

 

                                       

UNICERA 2011 ?stanbul Banyo Seramik Fuar?'?ndayd?k

UNICERA 2011 ?stanbul Banyo Seramik Fuar?'?ndayd?k

 
  
       
 
       

 

2009 y?l? vergi ödemede göstermi? oldu?umuz ba?ar? nedeniyle , ?zmir Vergi Dairesi ve ?zmir Ticaret Odas? taraf?ndan bronz madalya ile ödüllendirilmi? bulunuyoruz. bunu sizlerle payla?maktan mutluluk duyar?z.

 

Geçmi? y?llara ait ödüllerimiz ise a?a??dad?r

 

      

UNICERA 2010 ?STANBUL BANYO SERAM?K FUARI STANDIMIZ

UNICERA 2010 ?STANBUL BANYO SERAM?K FUARI STANDIMIZ

 

            

        

Unicera 2009 ?stanbul Banyo-Seramik Fuar? Stand?m?z

 

               

            

Unicera 2008 ?stanbul Banyo-Seramik Fuar?nda Stand?m?z.

     

     

Reinaser, Yurtd??? Üretici Firma Ziyaretinde...